Welcome To Xyn Joe's Blog ! wahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha !

2012年6月23日

years.







败给了他曾经的深情。











:(

















虽然知道已经过去了
但还是在意 ><





















3 年
真幸福 ><



















别再说了。
我不想这样 :(


















谢谢老师 :)
虽然几率渺小。
















败给了时间。
6 个月 hahahahaha
so short o0o



















fuck off.











xyn joe.







没有评论:

发表评论