Welcome To Xyn Joe's Blog ! wahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha !

2010年10月15日

J2I 加油 ! ♥

J2I 考试加油啊 !!!
最后几天而已 ~ !!!
加油加油加油 !!!
不要留级 不及格也要 补考 !!!
我们一定帮你们成功升到的 ><
我怕我自己也要补考 ><
不要烦 !!!
我们一定行 因为我们是非一般 J2I ♥
最棒的不是我们吗 ?!
对 !!! 我们是最棒的 !!! ♥♥♥
J2I 加油啊 !!!
没有你们 我真的想象不到班上会怎样 ~
如果没有我了 还差不多而已 ~
没有班上的风云人物就我蒙着眼睛都想不出来啊 @@
支持你们 !!! 我们互相支持 !!! ♥
HEY !!! EXAM JIEK MAR !!! SAP SAP SUI LAR xDD
J2I WE'RE THE BEST !!! ♥♥♥♥♥

没有评论:

发表评论